"Beotok" d.o.o. Pančevo

Transport i montaža

Uređaji veličine od 10 do 60 ES transportuju se na gradilište već montirani, i postavljaju se na pripremljenu betonsku ploču. Uređaji veličine od 110 do 1000 ES transportuju se u delovima, i montiraju se na gradilištu. Nakon završene montaže uređaja BioDisk, spajaju se ulazna i izlazna cev, priključuje dovod električne energije, i uređaj je spreman za rad.

Na uređenom gradilištu BioDisk jedinicu manje veličine montiramo i puštamo u probni rad za manje od 8 sati. Za veće jedinice koje se ugrađuju u betonske tankove izrađene na licu mesta, montaža traje malo duže (4 - 6 dana).