"Beotok" d.o.o. Pančevo

SaugBagger

Vozilo SaugBagger opremljeno snažnom turbinom i usisnim crevom prečnika 250 mm omogućava usisavanje suvog, vlažnog i tečnog materijala i služi za sakupljanje i transport neopasnog rasutog otpada u zatvorenom kontejneru kapaciteta 8 m3

Snaga turbine omogućava usisavanje otpada sa visina i većih daljina.

Saugbagger svojim mogućnostima smanjuje troškove prilikom izvođenja radova jer se jedna mašina koristi i za iskop ili sakupljanje otpada i transport na odgovarajuću deponiju.