"Beotok" d.o.o. Pančevo

Rešenje ministarstva životne sredine i prostornog planiranja o izdavanju integralne dozvole sa sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije

Transport otpada

Posedujemo dozvolu Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije.

Vršimo transport tečnog i muljevitog otpada specijalnim kombinovanim vozilima i cisternama.

Vozila su opremljena za prevoz opasnog otpada, poseduju ADR sertifikate, posade su obučene za rad sa opasnim materijama.

Saradnja sa preduzećima ovlašćenim za sakupljanje i trajno zbrinjavanje opasnog i neopsanog otpada.