"Beotok" d.o.o. Pančevo

Separatori masti

Predviđeni su za odvajanje ulja, masti i taloga biljnog i životinjskog porekla iz kuhinjskih otpadnih voda restorana, klanica, ribara i sl.

Rotaciono liveni polietilen rebrastog profila omogućuje ugradnju direktno u teren bez potrebe za dodatnim učvršćenjima i betoniranjem. Potpuno su vodonepropusni, otporni su na korodivno delovanje tla i tretirane tečnosti. Opremljeni su otvorima za kontrolu i pražnjenje, koji se mogu produživati odgovarajućim produžecima na navoj

Separatori masti