"Beotok" d.o.o. Pančevo

Identifikacija

Rešenje ministarstva životne sredine i prostornog planiranja o izdavanju integralne dozvole sa sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije

Licenca za plasman, montažu, servisiranje i održavanje uređaja za prečišćavanje sanitarno-potrošnih otpadnih voda BioDisk

O nama

Preduzeće "Beotok" d.o.o. je osnovano 1993. godine sa osnovnom delatnošću montaža i održavanje hidrograđevinske opreme i crpnih postrojenja.

Od svog osnivanja do danas svoju delatniost proširili smo na čišćenje kanalizacione mreže, separatora masti, separatora ulja i lakih tekućina, sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije.

Ostvarili smo saradnju sa preduzećem "Teh-Projekt Hidro" d.o.o. iz Rijeke, Republika Hrvatska čiji smo generalni zastupnici za teritoriju Republike Srbije i Republike Crne Gore za plasman, montažu, servisiranje i održavanje uređaja za prečišćavanje sanitarno-potrošnih otpadnih voda "BioDisk" i servisiranje i održavanje uređaja za sanitarno-potrošne otpadne vode "BioRoll".

U 2009. godini smo uspešno završili uvođenje standarda ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.

Od 16.05.2010. godine dobili smo rešenje Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja o izdavanju integrisane dozvole za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada.